Items where Author is "Mulyana, Mulyana"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 13.

Article

Endang, Nurhayati and Mulyana, Mulyana and Venny Indria Ekowati, Venny Indria Ekowati and Avi, Meilawati, M. A. (2013) INVENTARISASI MAKANAN TRADISIONAL JAWA SERTA ALTERNATIF PENGEMBANGANNYA. Artikel Penelitian Guru Besar.

Endang, Nurhayati and Hesti Mulyani,, M. Hum. and Mulyana, Mulyana and Venny Indria Ekowati, Venny Indria Ekowati (2011) Mencari Benang Merah Pemikiran Melayu-Jawa Melalui Pengajian Manuskrip Kuna. ARTIKEL RINTISAN PENELITIAN KERJASAMA INTERNASIONAL.

Mulyana, Mulyana (2008) Menampilkan Penaksir Parameter pada Model Linear. PROSIDING SEMINAR NASIONAL MATEMATIKA DAN PENDIDIKAN MATEMATIKA. ISSN 978-979-16353-1-8

Monograph

Mulyana, Mulyana (2017) LAPORAN KEGIATAN INDIVIDU PRAKTIK LAPANGAN TERBIMBING (PLT). Project Report. LPPMP, Universitas Negeri Yogyakarta.

Mulyana, Mulyana (2017) LAPORAN INDIVIDU PRAKTIK LAPANGAN TERBIMBING (PLT). Project Report. LPPMP, Universitas Negeri Yogyakarta.

Thesis

Hakim, Nahrul and Mulyana, Mulyana (2020) Kesantuan Tindak Tutur Direktif wonten ing Film Calon Bini. S2 thesis, Program Pascasarjana.

Ariwardani, Enggar and Mulyana, Mulyana (2020) Toponimi Nama Pantai wonten ing Kabupaten Gunung Kidul (Kajian Etnolinguistik). S2 thesis, Program Pascasarjana.

Setyawati, Meirika Iin and Mulyana, Mulyana (2020) Konteks Budaya Jawa Tradhisi Ngrimat Pantun wonten ing Desa Kedungsono, Kabupaten Sukoharjo (Perspektif Etnolinguistik). S2 thesis, Program Pascasarjana.

Julinawati, Nita and Mulyana, Mulyana (2020) Variasi Basa wonten ing Cakepan Tembang Hip-hop NDX A.K.A: Kajian Sosiopragmatik. S2 thesis, Program Pascasarjana.

Izzati, Ana Nugrahaini and Mulyana, Mulyana (2019) Wacana Ukum Rubrik Pawartos “Pethilan” wonten ing Kalawarti Panjebar Semangat Edisi Juli 2016 – Juli 2017 kanthi Pendekatan Analisis Isi Krippendorff. S2 thesis, Program Pascasarjana.

Mulyana, Mulyana (2019) PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN HURUF HIJAIYAH BERBASIS MIKROKONTROLER ATMEGA 16 UNTUK TAMAN PENDIDIKAN AL-QUR’AN DI AL-AMIN SANTREN. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

Experiment/Research

Endang, Nurhayati and Mulyana, Mulyana and Venny Indria Ekowati, Venny Indria Ekowati and Avi, Meilawati, M. A. (2013) INVENTARISASI MAKANAN TRADISIONAL JAWA SERTA ALTERNATIF PENGEMBANGANNYA. [Experiment/Research]

Endang, Nurhayati and Hesti Mulyani,, M. Hum. and Mulyana, Mulyana and Venny Indria Ekowati, Venny Indria Ekowati (2011) Mencari Benang Merah Pemikiran Melayu-Jawa Melalui Pengajian Manuskrip Kuna. [Experiment/Research]

This list was generated on Mon Jun 17 00:37:06 2024 WIB.