Items where Division is "Program Pascasarjana > Pendidikan Bahasa Jawa" and Year is 2019

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | H | I | M | W
Number of items: 6.

A

Arini, Bunga Candra Nur and Nurhayati, Endang (2019) Kapribaden Siswa saha Cara Panggulawenthahipun wonten ing Naskah Dhedhasaraning Wewatekanipun Manungsa. S2 thesis, Program Pascasarjana.

H

Handoyo, Tri Wisnu and Purwadi, Purwadi (2019) Kajian Sosio-ekokritik Sastra ing Salebetipun Novel Kirti Njunjung Drajat Anggitanipun R.Tg Jasawidagda. S2 thesis, UNY.

I

Izzati, Ana Nugrahaini and Mulyana, Mulyana (2019) Wacana Ukum Rubrik Pawartos “Pethilan” wonten ing Kalawarti Panjebar Semangat Edisi Juli 2016 – Juli 2017 kanthi Pendekatan Analisis Isi Krippendorff. S2 thesis, Program Pascasarjana.

M

Muthiatun, Siti and Nurhayati, Endang (2019) Piwulang Asthaguna wonten ing Serat Candrarini saha Jumbuhipun ing Pamulangan. S2 thesis, Program Pascasarjana.

W

Wijayanti, Meliana and Suwarna, Suwarna (2019) Damel Me dia Interaktif Pamulangan Tembang Macapat. S2 thesis, Program Pascasarjana.

Wulaningrum, Wulaningrum and Endraswara, Suwardi (2019) Representasi Katresnan wonten ing Novel Katresnan kang Angker Anggitanipun Suparto Brata. S2 thesis, Program Pascasarjana.

This list was generated on Sat Jun 19 00:29:45 2021 WIB.