Kajian Sosio-ekokritik Sastra ing Salebetipun Novel Kirti Njunjung Drajat Anggitanipun R.Tg Jasawidagda

Handoyo, Tri Wisnu and Purwadi, Purwadi (2019) Kajian Sosio-ekokritik Sastra ing Salebetipun Novel Kirti Njunjung Drajat Anggitanipun R.Tg Jasawidagda. S2 thesis, UNY.

[img]
Preview
Text
COVER.pdf

Download (810kB) | Preview
[img]
Preview
Text
BAB I.pdf

Download (183kB) | Preview
[img]
Preview
Text
BAB II.pdf

Download (185kB) | Preview
[img]
Preview
Text
BAB III.pdf

Download (87kB) | Preview
[img]
Preview
Text
BAB IV.pdf

Download (355kB) | Preview
[img]
Preview
Text
BAB V.pdf

Download (86kB) | Preview
[img]
Preview
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (137kB) | Preview
[img]
Preview
Text
LAMPIRAN .pdf

Download (167kB) | Preview

Abstract

Ancasing panaliten inggih menika: (1) kangge ngandharaken wujudipun sosio-ekokritik sastra wonten ing salebetipun novel Kirti Njunjung Drajat Anggitanipun R.Tg Jasawidagda; (2) ngrembag caranipun ngandharaken sosio- ekokritik sastra wonten ing salebetipun novel Kirti Njunjung Drajat Anggitanipun R.Tg Jasawidagda. Panaliten menika kalebet jinis panaliten kualitaif dskriptif. Data ing panaliten menika kapendhet ing novel Kirti Njunjung Drajat. Tatacaranipun panaliten inggih menika kanthi tehnik baca saha catat. Baca dipunlampahaken kanthi maos novel Kirti Njunjung Drajat. Salajengipun nyatet wujudipun sosio- ekokritik sastra wonten ing salebetipun novel Kirti Njunjung Drajat. Subjek wonten ing panaliten menika inggih novel Kirti Njunjung Drajat anggitanipun R.Tg Jasawidagda. Asilipun panaliten inggih menika: (1) wonten 22 (kalih likur) wujud sosio- ekokritik sastra. Kalih likur wujud kasebut kaperang dados 19 (sangalas) wujud kritik sosial saha 3 (tigang) kritik ekologi. (2) anggenipun ngandharaken wujud kritik sosio-ekokritiksastra menika kanthi cara langsung saha boten langung. Saha langsung kanthi cara lugas, wondene cara boten langsung kanthi cara symbol. Keyword : sosio-ekokritik sastra, novel, R.Tg Jasawidagda

Item Type: Thesis (S2)
Subjects: Bahasa dan Sastra > Bahasa Jawa
Pasca Sarjana
Divisions: Sekolah Pascasarjana (SPS) > Program Pascasarjana > Pendidikan Bahasa Jawa
Depositing User: Perpustakaan Pascasarjana
Date Deposited: 03 Sep 2019 05:28
Last Modified: 03 Oct 2019 04:50
URI: http://eprints.uny.ac.id/id/eprint/65610

Actions (login required)

View Item View Item