REFERENTIAL GRAMMATICALCOHESION DISCOURSE OFPANJEBARSEMANGAT MAGAZINE ON1961

Kholis Hendian, Yusuf (2018) REFERENTIAL GRAMMATICALCOHESION DISCOURSE OFPANJEBARSEMANGAT MAGAZINE ON1961. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

[img]
Preview
Text
Ringkesan--Yusuf Kholis Hendian.pdf

Download (569kB) | Preview

Abstract

Panaliten menika dipuntindakaken kanthi ancas kangge ngandharaken kohesi gramatikal referensialwonteningwacanarubrikWawasanDjroningNegarakalawartiPanjebarSemangatwedalan 7Januari1961–25Maret1961.Panalitenmenikangandharakenjinissahafungsireferensiwontening datamenika.Panalitenmenikakalebet jinispanalitendeskriptif.Datawontenpanalitenmenikaawujud ukaraingkangngewratpanandhareferensi.Panaliten menikadipuntlitikanthianalisiswacana.Kangge manggihakenvaliditasdatangginakakenvaliditassemantiksahatriangulasi teori.Sanesipun,kangge reliabilitasdatangginakakenreliabilitasintraratersahareliabilitasinterrater.Asiling panalitenmenika nedahakenbilih(1) jinisreferensiingkangdipunpanggihakeninggihmenikareferensipersona,referensi demonstratif,sahareferensikomparatif.Dene, fungsireferensiwonten ing salebeting rubrik Wawasan Djorning Nagaraginanipunkanggenedahekentiyang,nedahakensatunggaling papan,nedahaken satunggaling wekdal,sahanandhingakensetunggaling bab.Analisismenikakanthinggayutakenteks kaliyankonteks. PamijiningTembung: KohesiGramatikal, Referensi,PanjebarSemangat.

Item Type: Thesis (S1)
Subjects: Bahasa dan Sastra > Bahasa Jawa > Bahasa Jawa
Divisions: Fakultas Bahasa, Seni dan Budaya (FBSB) > Pendidikan Bahasa Daerah
Depositing User: Galang Prastowo
Date Deposited: 07 Oct 2020 09:15
Last Modified: 07 Oct 2020 09:15
URI: http://eprints.uny.ac.id/id/eprint/69236

Actions (login required)

View Item View Item