BASA PISUHAN WONTEN ING SUNTINGAN VIDEO HUMOR BASA ASING DHATENG BASA JAWI UNDHUHAN SAKING YOUTUBE

Johan Arifin, Muhammad (2018) BASA PISUHAN WONTEN ING SUNTINGAN VIDEO HUMOR BASA ASING DHATENG BASA JAWI UNDHUHAN SAKING YOUTUBE. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

[img]
Preview
Text
E-JOURNAL_SKRIPSI_Muhammad Johan Arifin_11205244029.pdf

Download (413kB) | Preview

Abstract

Panaliten punika gadhah ancas kangge ngandharaken basa pisuhan wonten ing suntingan video humor Basa Asing dhateng Basa Jawa undhuhan saking Youtube. Panaliten punika ngandharaken babagan wujud, referen, saha ancas pisuhan wonten ing suntingan video humor Basa Asing dhateng Basa Jawa. Panaliten menika kalebet panaliten deskriptif. Dene caranipun ngempalaken data inggih punika ngginakaken teknik nyemak, nyadhap, saha nyatet. Data ingkang sampun kakempalaken punika lajeng karembag babagan wujud panganggening pisuhan ingkang dipunanalisis mawi deskriptif. Kangge manggihaken validitas data ngginakaken triangulasi teori saha validitas semantis dene anggenipun manggihaken reliabilitas ngginakaken reliabilitas stabilitas. Ancas Basa Pisuhan wonten ing Suntingan Video Humor Basa Asing dhateng Basa Jawa Undhuhan saking Youtube kangge ngandharaken raos duka, ngina, jengkel, kuciwa, gumun getun, saha ngandharaken raketing sesambetan.

Item Type: Thesis (S1)
Subjects: Bahasa dan Sastra > Bahasa Jawa > Bahasa Jawa
Divisions: Fakultas Bahasa, Seni dan Budaya (FBSB) > Pendidikan Bahasa Daerah
Depositing User: Galang Prastowo
Date Deposited: 07 Oct 2020 06:24
Last Modified: 07 Oct 2020 06:24
URI: http://eprints.uny.ac.id/id/eprint/69205

Actions (login required)

View Item View Item