ANALISIS KOHESILEKSIKAL KOLOKASIWONTENING KUMPULAN WAOSANBASAJAWIMARUKU ANGGITANIPUNTITIK RENGGANI

Ulfina, Lia (2018) ANALISIS KOHESILEKSIKAL KOLOKASIWONTENING KUMPULAN WAOSANBASAJAWIMARUKU ANGGITANIPUNTITIK RENGGANI. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

[img]
Preview
Text
Jurnal (Lia Ulfina) 2.pdf

Download (8MB) | Preview

Abstract

Panaliten menika dipuntindakaken ancasipun kangge ngandharaken kohesi leksikal kolokasi wonteningcerkaksalebetingKumpulanWaosanBasaJawianggitanipunTitikRenggani.Panaliten menikakalebetpanalitendeskriptif.Teknikanggenipunngempalakendatamenikakanthimaossaha nyerat.Datadipunanalisis nganggeteknikdeskriptifadhedhasar jinissahafungsikohesileksikalkolokasi. Kangge manggihaken validitasdatangginakaken validitas triangulasiteorisahavaliditassemantiklajeng kanggemanggihakenreliabilitasdatangginakaken ngginakakenujireliabilitas stabilitassahainterrater. Asiling panalitenmenikangandharaken jinissahafungsikohesileksikalkolokasi. Jiniskohesileksikal kolokasiingkangdipunpanggihakeningsalebetingcerkakKumpulanWaosanBasaJawianggitanipun TitikRengganiinggihmenika(a)kolokasiumum,(b)kolokasiunik, (c)kolokasiregister,(d)kolokasi khusus,(e) kolokasibudaya.Wondenefungsikohesileksikalkolokasiingkang dipunpanggihakening salebetingcerkakKumpulanWaosanBasa Jawianggitanipun TitikRengganiginanipunkangge nerangaken wosingukara menapa dene paringinformasiingkangkamotwonteningukara menika

Item Type: Thesis (S1)
Subjects: Bahasa dan Sastra > Bahasa Jawa > Bahasa Jawa
Divisions: Fakultas Bahasa, Seni dan Budaya (FBSB) > Pendidikan Bahasa Daerah
Depositing User: Galang Prastowo
Date Deposited: 07 Oct 2020 05:09
Last Modified: 07 Oct 2020 05:09
URI: http://eprints.uny.ac.id/id/eprint/69194

Actions (login required)

View Item View Item