ANALISIS BUTIR SOAL PENILAIAN AKHIR SEMESTER MATA PELAJARAN BASA JAWI SEMESTER GENAP KELAS VII WONTEN SMP NEGERI 6 YOGYAKARTA TAUN AJARAN 2016/2017

Candra Herdatiana, Erlita (2018) ANALISIS BUTIR SOAL PENILAIAN AKHIR SEMESTER MATA PELAJARAN BASA JAWI SEMESTER GENAP KELAS VII WONTEN SMP NEGERI 6 YOGYAKARTA TAUN AJARAN 2016/2017. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

[img]
Preview
Text
JURNAL LITA.pdf

Download (455kB) | Preview

Abstract

Panaliten kanthi irah-irahan Analisis Butir Soal Penilaian Akhir Semester Mata Pelajaran Basa Jawi Semester Genap Kelas VII wwonten SMP Negeri 6 Yogyakarta Taun Ajaran 2016/2017 gadhah ancas ngandharaken (1) tingkat validitas isi, (2) reliabilitas, (3) tingkat kesukaran, (4) daya beda, saha (5) efektivitas pengecoh. Panaliti ngginakaken jinis panaliten Deskriptif Kuantitatif. Asiling panaliten inggih menika (1) analisis validitas isi (60,67%) valid,(2) reliabilitas nggadhahi koefisien Alpha 0.818 (sae sanget), (3) tingkat kesulitan butir soal ingkang (gampil) wonten 36 butir soal (72%), ingkang (sedang) wonten 13 butir soal (26%), saha (sisah) wonten 1 butir soal (2%), (4) indeks daya beda butir soal ingkang (sae) wonten 32 butir soal (64%), ingkang ( (boten sae) wonten 18 butir soal (36%), ingkang pungkasan (5) efektivitas pengecoh ingkang (berfungsi) wonten (22%), saha (boten berfungsi) wonten (78%). Satemah soal PAS wonten SMP N 6 Yogyakarta sampun saged ngukur panguwaosan siswa bab materi pasinaon, kanthi revisi

Item Type: Thesis (S1)
Subjects: Bahasa dan Sastra > Bahasa Jawa > Pendidikan Jawa
Divisions: Fakultas Bahasa, Seni dan Budaya (FBSB) > Pendidikan Bahasa Daerah
Depositing User: Galang Prastowo
Date Deposited: 05 Oct 2020 04:31
Last Modified: 05 Oct 2020 04:31
URI: http://eprints.uny.ac.id/id/eprint/69166

Actions (login required)

View Item View Item