ANALISIS BUTIR SOAL UJIAN AKHIR SEKOLAH MATA PELAJARAN BASA JAWA KELAS IX WONTEN SMP N 1 PATUK TAUN AJARAN 2016/2017

Muhammad Arief, Dino (2018) ANALISIS BUTIR SOAL UJIAN AKHIR SEKOLAH MATA PELAJARAN BASA JAWA KELAS IX WONTEN SMP N 1 PATUK TAUN AJARAN 2016/2017. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

[img]
Preview
Text
1. E-Journal DINO.pdf

Download (726kB) | Preview

Abstract

Panaliten menika kanthi irah-irahan Analisi Butir Soal Ujian Akhir Sekolah Mata Pelajaran Basa Jawa Kelas IX Wonten SMP N 1 Patuk Taun Ajaran 2016/2017 gadhah ancas ngandharaken (1) tingkat validitas isi, (2) reliabilitas, (3) tingkat kesukaran, (4) daya beda, saha (5) efektivitas pengecoh. Gayut kaliyan ancasing panaliten menika, panaliti ngginakaken jinis panaliten Deskriptif Kuantitatif. Asiling panaliten inggih menika (1) analisis validitas isi (97,15%) valid,(2) reliabilitas nggadhahi koefisien Alpha 0.813 (sae sanget), (3) tingkat kesukaran butir soal ingkang (gampil) wonten 24 butir soal (60%), ingkang (sedang)wonten 14 butir soal (35%), saha (sisah) wonten 2 butir soal (5%), (4) indeks daya beda butir soal ingkang (sae) wonten 17 butir soal (42,5%), ingkang (cekap) wonten 6 butir soal (15%), saha (boten sae) wonten 17 butir soal (42,5%), ingkang pungkasan (5) efektivitas pengecoh ingkang (berfungsi)wonten 101 option (63,1%), saha (boten berfungsi)wonten 59 option (36,9%). Satemah soal UAS wonten SMP N 1 Patuk sampun saged ngukur pangertosan peserta didik kanthi revisi.

Item Type: Thesis (S1)
Subjects: Bahasa dan Sastra > Bahasa Jawa > Pendidikan Jawa
Divisions: Fakultas Bahasa, Seni dan Budaya (FBSB) > Pendidikan Bahasa Daerah
Depositing User: Galang Prastowo
Date Deposited: 05 Oct 2020 04:08
Last Modified: 05 Oct 2020 04:08
URI: http://eprints.uny.ac.id/id/eprint/69163

Actions (login required)

View Item View Item