STUDI KASUS PEMEROLEHAN BASA JAWI LARE UMUR 4 TAUN ING WONOGIRI

Yuliawan Nurdiansyah, Dicky (2018) STUDI KASUS PEMEROLEHAN BASA JAWI LARE UMUR 4 TAUN ING WONOGIRI. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

[img]
Preview
Text
SKRIPSI TTD.pdf

Download (1MB) | Preview

Abstract

Ancasing panaliten menika ngandharaken pemerolehan basa Jawi lare umur 4 taun babagan tembung, struktur ing fonologi, morfologi, saha sintaksis. Panaliten menika kalebet jinising panaliten studi kasus. Sumber data panaliten menika rekaman swara lare umur 4 taun, ingkang asmanipun Syah Bintang Ramadhan, kanthi data awujud swara ingkang kalebet jinis psikolinguistik. Data panaliten dipunkempalaken kanthi teknik rekam saha transkripsi nyerat. Data dipun-analisis kanthi analisis studi kasus deskriptif tembung. Validitas data dipunpanggihaken kanthi data check saha analisis kasus. Wondene kangge manggihaken reliabilitas menika ngginakaken uji data kualitatif. Pemerolehan basa Jawi ing lare 4 taun ingkang dipunpanggihaken awujud tembung-tembung ingkang sampun dipunkuwaosi kanthi fonetik saha fonetis. Strukturipun fonologi ing tembung lare menika dipunandharaken kanthi fonotatik saha fonetis. Struktur morfologi ngandharaken jinis tembung saha wujud tembung ing dados pathokan lare menika saged nguwaosi babagan tetembungan. Sarta Struktur sintaksis menawi lare menika menapa sampun saged wicantenan ingkang saged tumuju sampun tingkat wasis basa jengkep (4,0 – 5,0).

Item Type: Thesis (S1)
Subjects: Bahasa dan Sastra > Bahasa Jawa > Bahasa Jawa
Divisions: Fakultas Bahasa, Seni dan Budaya (FBSB) > Pendidikan Bahasa Daerah
Depositing User: Galang Prastowo
Date Deposited: 05 Oct 2020 03:49
Last Modified: 05 Oct 2020 03:49
URI: http://eprints.uny.ac.id/id/eprint/69161

Actions (login required)

View Item View Item